โปรโมชั่น : แบบบ้านสวยในราคาพิเศษ
โปรโมชั่น: แบบบ้านสวย ราคาพิเศษ ทั้งแบบ้านไม้สักทอง เรือนไม้สักทอง เรือนไม้สักงาม
                 2562
เรือนบุหงาส่าหรี่ โปรโมชั่น 5.9 ล้าน (ปกติ 7.35 ล้าน)
เรือนผกากรอง โปรโมชั่น 5.5 ล้าน (ปกติ 5.9 ล้าน)
เรือนมะลิ โปรโมชั่น 1.89 ล้าน (ปกติ 2.5 ล้าน)